Day

martie 4, 2019
Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. anunță pe cei interesați despre inițierea procedurii de închiriere a pășunilor disponibile aflate în proprietatea Muncicipiuliu Baia Mare, în suprafață de 158,45 ha. Pășunile disponibile pentru a fi închiriate sunt: Denumire pășune Suprafața (ha) Preț închiriere/pornire la licitație (lei/an/ha) Valea Neamțului 38,32 125 Valea Romană 67,75 198 Văratec 41,15...