Month

iunie 2019
Prin prezenta aducem la cunostinta celor interesati organizarea, in data de  19.06.2019, ora 9,30 la sediul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.  a concursului, pentru ocuparea unui post vacant de padurar, in cadrul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. Conditii de participare pentru postul vacant de padurar: Cetatean roman; Cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;...