Month

aprilie 2020
ANUNȚ privind organizarea licitației pentru vânzarea de lemn fasonat   Organizatorul licitației : Ocolul Silvic Municipal Baia Mare-R.A., loc. Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, jud Maramures, tel./fax: 0262-276780; 0372-780276, E-mail: osmbaiamare@yahoo.com Data desfășurării și ora începerii licitației : 06.05.2020 ora 11:00 Locul desfășurării licitației : Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, jud...
ANUNȚ Privind închirierea pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare     Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. anunță pe cei interesați despre inițierea procedurii de închiriere a pășunilor rămase disponibile aflate în proprietatea Muncicipiuliu Baia Mare, în suprafață de 72,93 ha. Pășunile disponibile pentru a fi închiriate sunt:   Denumire pășune...