Anunt concurs padurar 2019

Prin prezenta aducem la cunostinta celor interesati organizarea, in data de  19.06.2019, ora 9,30 la sediul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.  a concursului, pentru ocuparea unui post vacant de padurar, in cadrul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Conditii de participare pentru postul vacant de padurar:

 • Cetatean roman;
 • Cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
 • Capacitate deplina de exercitiu;
 • Absolvent  de studii medii;
 • Absolvent studii silvice;
 • Fara cazier judiciar;
 • Stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza;
 • Permis conducere valabil, categ. B.

In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune urmatoarele acte:

 • cerere de inscriere la concurs
 • curriculum vitae
 • copie act de indentitate
 • documente care să ateste nivelul studiilor
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, dupa caz
 • cazier judiciar
 • adeverinta medicala
 • copie permis de conducere.

Inscrierea si primirea dosarelor se va face la sediul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare-R.A. pana cel tarziu in data de 13.06.2019 la ora 15,00. Examinarea va consta in doua probe, una scrisa ( care va include testarea cunostintelor de specialitate) si interviul.

Depunerea contestatiilor privind rezultatele concursului se va face in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor.

Pentru informatii suplimentare si bibliografia de concurs va rugam sa va adresati compartimentului Resurse Umane din cadrul OSM Baia Mare-RA.

 

Sef Ocol,
ing. LUPSE Calin-Dumitru