ANUNȚ Privind închirierea pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

ANUNȚ

Privind închirierea pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată

a Municipiului Baia Mare

 

 

  1. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. anunță pe cei interesați despre inițierea procedurii de închiriere a pășunilor rămase disponibile aflate în proprietatea Muncicipiuliu Baia Mare, în suprafață de 72,93 ha.
  2. Pășunile disponibile pentru a fi închiriate sunt:

 

Denumire pășune Suprafața (ha) Preț închiriere/pornire la licitație (lei/an/ha)
Valea Neamțului 34,92 133
Văratec 2 26,78 208
Polomestru

 

11,23 84

 

  1. Doritorii pot depune cereri, însoțite de documentele precizate în regulamentul nr. 883/06.04.2020 anexat prezentului anunț, până la data de 30.04.2020.
  2. Cererile vor fi depuse la sediul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A., la adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor nr. 15A, prin poștă sau fizic în timpul programului de lucru (de luni până joi între 7:30 – 16 și vineri între 7:30 – 13:30), sau pe adresa osmbaiamare@yahoo.com.
  3. Pot depune cereri toți crescătorii de animale persoane fizice sau juridice care au animale înscrise în registrul național al exploatațiilor.
  4. Atribuirea contractelor de închiriere se va face conform prevederilor O.U.G. 34/2013 și H.C.L. Baia Mare nr. 105/2020.
  5. Condițiile închirierii sunt cele din Caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. 105/2020
  6. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la: ing. Nicolae Pop, tel. 0728872389

 

 

Șef ocol

ing. Călin LUPȘE

 

Regulament închiriere pășuni

HCL 105 din 2020