ANUNT Privind inchirierea pasunilor disponibile aflate în proprietatea privata a Municipiului Baia Mare

  1. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. anunță pe cei interesați despre inițierea procedurii de închiriere a pășunilor disponibile aflate în proprietatea Muncicipiuliu Baia Mare, în suprafață de 158,45 ha.
  2. Pășunile disponibile pentru a fi închiriate sunt:
Denumire pășune Suprafața (ha) Preț închiriere/pornire la licitație (lei/an/ha)
Valea Neamțului 38,32 125
Valea Romană 67,75 198
Văratec 41,15 131
Polomestru 11,23 77
  1. Doritorii pot depune cereri, însoțite de documentele precizate în regulamentul nr. 278/04.03.2019 anexat prezentului anunț, până la data de 31.03.2019.
  2. Cererile vor fi depuse la sediul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A., la adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor nr. 15A, în timpul programului de lucru (de luni până joi între 7:30 – 16 și vineri între 7:30 – 13:30).
  3. Pot depune cereri toți crescătorii de animale persoane fizice sau juridice care au animale înscrise în registrul național al exploatațiilor.
  4. Atribuirea contractelor de închiriere se va face conform prevederilor O.U.G. 34/2013 și H.C.L. Baia Mare nr. 50/2019.
  5. Condițiile închirierii sunt cele din Caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. 50/2019.
  6. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la: ing. Nicolae Pop, tel. 0728872389

Șef ocol
ing. Călin LUPȘE

 

HCL 50 din 2019 – privind initierea închirierii pasunii
Regulament închiriere pasuni