Category

Stiri
  ANUNȚ privind selecția prealabilă a unui membru în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, în calitate de autoritate publică tutelară a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A., organizează selecția prealabilă pentru un membru în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A....
ANUNȚ privind selecția prealabilă a membrilor în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.   Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, în calitate de autoritate publică tutelară a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A., organizează selecția prealabilă pentru cinci membri în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. Condiții...
A N U N Ț   Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. organizează în data de 25.10.2022, ora 10:00, la sediul din Baia Mare,str. Petofi Sandor, nr.15A, concurs pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR  în cadrul Depozitului Ferneziu. 1. Cerințe minime pentru ocuparea postului: Studii medii sau școală profesională Să fie apt din punct de...
  Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.,cu sediul în localitatea Baia Mare, strada Petofi Sandor, nr.15A, organizează în data de 20.10.2022, ora 9,30, concurs pentru ocuparea postului vacant  de pădurar, în cadrul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. Condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de pădurar: a)are cetăţenia română b)cunoaşte limba română,...
ANUNȚ Privind închirierea pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare     Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. anunță pe cei interesați despre inițierea procedurii de închiriere a pășunilor rămase disponibile aflate în proprietatea Muncicipiuliu Baia Mare, în suprafață de 72,93 ha. Pășunile disponibile pentru a fi închiriate sunt:   Denumire pășune...
Prin prezenta aducem la cunostinta celor interesati organizarea, in data de  19.06.2019, ora 9,30 la sediul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.  a concursului, pentru ocuparea unui post vacant de padurar, in cadrul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. Conditii de participare pentru postul vacant de padurar: Cetatean roman; Cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;...
Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu