Category

Stiri
ANUNȚ Privind închirierea pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare     Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. anunță pe cei interesați despre inițierea procedurii de închiriere a pășunilor rămase disponibile aflate în proprietatea Muncicipiuliu Baia Mare, în suprafață de 72,93 ha. Pășunile disponibile pentru a fi închiriate sunt:   Denumire pășune...
Prin prezenta aducem la cunostinta celor interesati organizarea, in data de  19.06.2019, ora 9,30 la sediul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.  a concursului, pentru ocuparea unui post vacant de padurar, in cadrul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. Conditii de participare pentru postul vacant de padurar: Cetatean roman; Cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;...
Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu