Temei legal de infiintare

Ordonanţă nr. 96/1998 Republicată – privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional

Hotărâre nr. 997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea şi funcţionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi a celor proprietate privată

Ordonanţă de Urgenţă nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România

Ordin nr. 196/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind avizarea şi autorizarea funcţionării ocoalelor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru autorizarea personalului silvic