Certificarea padurilor

Managementul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare se desfășoară conform principiilor FSC® ( FSC- C0011007).

Din suprafața totală administrată de 10456,7 ha, o suprafață de  9090,7 ha este certificată. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A deține certificat FSC® pentru Management Forestier din anul 2008, iar începând cu data de 01.03.2020 a fost implementat Standardul Național  FSC®.

Certificarea managementului sau a pădurilor nu înseamnă neapărat și un lemn de calitate mai bună decât cel necertificat, ci se deosebește prin calitatea managementului forestier aplicat în pădurile respective.

O pădure certificată este una mai bine gospodărită, unde există un sistem eficient de combatere a tăierilor ilegale, unde recoltarea produselor lemnoase este una rațională, iar tehnologiile și utilajele folosite pentru recoltarea lemnului sunt unele prietenoase față de mediu. În pădurile certificate, principala grijă este pentru menținerea unei stări optime de conservare sau îmbunățățirea acesteia.

Certificarea pădurilor presupune aplicarea unor măsuri speciale de management, identificarea pădurilor cu valoare ridicată de conservare, indentificarea rețelei de ecosisteme reprezentative.