Măsuri minime de management în pădurile certificate

o Masuri silviculturale de conservare dinamica prin promovarea regenerarii naturale a speciilor native in situ.
o Interzicerea colectarii necontrolate a speciilor de plante cu valoare economica.
o Evitarea substituirii speciilor native cu specii ,,repede crescatoare”.
o Prevenirii fenomenelor de eroziune a solului.
o Promovarea unor metode si tehnologii de exploatare a lemnului (tratamente silviculturale
intensive) cat mai putin agresive pentru ecosistemele forestiere.
o Promovarea regenerarii naturale de gorun prin taieri de conservare in anii de fructificatie;
o Mentinerea unei proportii echilibrate intre cele trei specii arborescente dominante (carpen, gorun si fag),
o Evitarea carpinizarii;
o Mentinerea unei acoperiri ridicate a arboretului pentru nu permite invazia unor specii iubitoare de lumina sau aloctone (de ex. plopul tremurator, salcamul).